Forstå din adfærd

Lær at forstå hvordan du reagerer i forskellige situationer.

Hvad er Enneagrammet

Enneagrammet er et værktøj der beskriver 9 typer grundmønstre som kan hjælpe dig til at forstå din adfærd når du er under pres eller har overskud, når du er social og når du har konflikter.

Du gentager ofte de mønstre du har lært som lille hele livet igennem, medmindre du bevidst arbejder med muligheden for at gøre noget andet. Mønstrene kan både hjælpe dig og spænde ben for dig, alt efter situationen.

Enneagrammet handler om at sætte dig fri af eksisterende kasser og gamle mønstre. Det er et værktøj vi kan bruge til at finde ind til din kerne og få adgang til de ressourcer og talenter, der ligger i alle 9 typer. Det kan hjælpe dig til større selvindsigt, og gøre dig i stand til at se dine mønstre, adfærd og dit udviklingspotentiale.

 

De 9 forskellige typer beskriver 9 forskellige måder at være i verden på. Når du kender til alle 9 typer, bliver det lettere for dig at spore dig ind på, hvad din kollega, leder, partner, barn, nabo osv. har brug for, og hvordan du kan kommunikere, anerkende, løfte, udfordre, give dem feedback og generelt samarbejde med dem.

Det er derfor et værktøj, der kan bruges i alle relationer og samarbejder, ikke kun professionelle, men enhver relation du har til andre mennesker.

Enneagrammet kan også hjælpe dig med at skabe større forståelse og rummelighed overfor dine egne og andres tanker, følelser og handlemønstre. Det tydeliggør behov, udfordringer og ikke mindst ressourcer hos dig selv og andre.

De 9 typer

 
De 9 typer har hver deres grundlæggende kompetencer, evner, frygter og udfordringer. Alle er en blanding af alle ni typer, men nogle af typerne er mere dominerende end andre.
 
Det kan derfor hjælpe dig at få kontakt med de typer, de dele af din personlighed, som ikke helt får plads, og samtidig lære at styre de mere dominerende typer.
 
Et eksempel kan være to kollegaer som er primært en 6’er og en 7’er. Nummer 6, den loyale skeptiker er hårdtarbejdende og ansvarlig, men kan også være vagtsom og kæmpe med mange bekymringer. Det er helt modsat den spontane, entusiastiske 7’er som er optimistisk og altid på jagt efter oplevelser. De bliver nemt distraherede og virker overfladiske.
 
Den bekymrede 6’er vil have det svært med 7’erens spontane idéer, hvor 7’eren vil være irriteret over 6’erens bekymringer, hver gang der er forandringer på arbejdspladsen. Hvis de to typer lærer at forstå hinandens personlighed vil de få nemmere ved at kommunikere og arbejde sammen.

Book tid med det samme